Колоездене

Колоездене

“На две колела около Велинград” - с любезното съдействие на сдружение "Байкария"     

Кратко описание на маркираните маршрути:

Маркировката на маршрутите е изпълнена с бели квадратни или  правоъгълни табелки с размери 10х10 см, съдържащи зелени и червени  точки.

1.Голям кръгов маршрут (loop) с дължина 150 км. Маршрутът е маркиран  със зелено. В по-голямата си част той преминава по горски пътища и  пътеки. Маршрутът следи билата на ридовете, заобикалящи Чепинската  котловина, т.е. ако за начална точка се приеме Велинград, по часовниковата стрелка се преминава по високите части на родопските  ридове Алабак, Къркария и Баташка планина.

   Най-висока точка по маршрута: 1760 м.н.в. в района на вр. Арапчал  (Черновец)

   Най-ниска точка по маршрута: 700 м.н.в. при с. Драгиново

   Забележителни обекти по маршрута: курорт Юндола, х. Кладова, долината на Чепинска река, крепостта Цепина, курорт Св. Константин, яз. Батак, курорт Цигов чарк, м. Пашино бърдо, м. Ремово, м. Блатца, м. Брези, долината на р. Абланица, с. Св. Петка.

2.Вторични маршрути – маркирани с червени точки. Общата им дължина е  82 км. От своя страна те са поделени на:

- вътрешни, т.е. такива които се спускат от главния кръгов маршрут към Чепинската котловина:

1. Село Св. Петка – град Велинград. Маршрут с дължина 14,7 км и  денивелация от 570 м. Движи се по било между реките Абланица и Луковица.

 2. Местността Локвата – Велинград. Маршрут с дължина 11.3 км и  денивелация 750 м. Подсича югозападните и южните склонове на  масива Арапчал и се спуска през м. Гергевана до Велинград.

  3. Хижа Кладова – Велинград. Маршрут с дължина 8 км и  денивелация 860 м.

4. Местността Пашино бърдо – Ракитово. Маршрут с дължина 9 км и денивелация 740 м. Представлява стръмно спускане по северните  склонове на Баташка планина в района на гр. Ракитово.

5. Яз. Батак – село Костандово. Маршрут с дължина 7.4 км и денивелация 300 м.Спускане от контрастената на язовир Батак в  западна посока до с. Костандово.

- външни, т.е. маршрути насочващи се към вътрешността на Родопите   и Рила, и такива, които се спускат към Горнотркийската низина:

1. Местността Бяла вода – вр. Милеви скали. Билен маршрут в  северната част на рида Алабак. Дължина 12,3 км.

 2. Местността Алабашка поляна – гр. Белово. Дължина на маршрута   13 км при денивелация 1040 м. Спускане по северните части на   Алабак през историческата местност Св. Спас.

3. Хижа Милеви скали – гара Долене. Маршрут с дължина 5.9 км и денивелация 1000 м. Представлява спускане по южните склонове на вр. Милеви скали към живописния каньон на Чепинска река.