BG16RFOP002-2.077-0905-C01

Считано от 25.01.2021 г. „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0905-C01

Считано от 25.01.2021 г. „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0905-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.


Общата стойност на проекта е в размер на 150 000.00 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500.00лeвa, а на националното съфинансиране – 22 500.00лeвa. Проектът на „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС“ ЕООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:


• постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места-запазване нивото на заетост.
• продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта.