ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 1/дата 11.10.2017г.

Публична покана за избор на изпълнител

Публична покана за избор на изпълнител с предмет : „Подготовка и провеждане на обучения за професионална квалификация”

Свалете от тук.