ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 2/дата 04.12.2017 г.

Публична покана за избор на изпълнител

Публична покана за избор на изпълнител с предмет : „Подготовка и провеждане на обучения за професионална квалификация”

Свалете от тук.